Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
ผู้จัดการรายวัน6  
Total 9  

Listed Company
Manager Lists
 
People > อธึก อัศวานันท์


นิตยสารผู้จัดการ
ขุมทรัพย์ในบ้านอธึก อัศวานันท์ เพื่อนเก่าที่ว่าก็คือ บรรดาหนังสือทั้งหลาย ที่หากนักอ่านนักสะสมคนใดมาเห็นเข้าแล้วจะต้องตะลึง เพราะนอกจากจะมีจำนวนมากมายแล้ว บางเล่มยังเก่าแก่ และหาอ่านได้ยากมากๆ ด้วย(นิตยสารผู้จัดการ กรกฎาคม 2545)
อธึก อัศวานันท์ negotiator บรรดามืออาชีพที่เข้าร่วมงานกับทีเอ ในช่วง 4-5 ปีมานี้ อธึก อัศวานันท์ ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเจรจาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทีเอในหลายครั้ง(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2545)
ผู้จัดการรายวัน
TRUEซื้อหุ้นBITCOจากซีพีเข้าถือ98%ส่งผลดีต่อบริษัท บอร์ด TRUE ไฟเขียวซื้อหุ้น BITCO จากกลุ่มซีพี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 98% เชื่อทำให้เกิดประโยชน์ทั้งโอกาสและการเติบโตของทรูมูฟ อย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เตรียมขอมติจากผู้ถือหุ้น 29 เมษายนนี้(ผู้จัดการรายวัน 26 กุมภาพันธ์ 2551)
TRUEออกหุ้นกู้4พันล้านบาท TRUE เตรียมออกหุ้นกู้ 4 พันล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 1 ล้านหน่วย ส่วนหุ้นกุ้ชุดที่ 2 ไม่เกิน 2 ล้านหน่วยและ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ไม่เกิน 1 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 1 พันบาท อัตราดอกเบี้ย 5.70% ต่อปี 6.20% ต่อปี และ 6.80% ต่อปี ตามลำดับ(ผู้จัดการรายวัน 30 พฤษภาคม 2550)
TRUE ควัก 6 พันล.ช่วยลูกให้ทีเอ ออเร้นจ์ขยายธุรกิจ บอร์ด TRUE ใจป้ำควักเงินในกระเป๋าจำนวน 6,000 ล้านบาท ให้ "กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค" เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ ทีเอ ออเร้นจ์ พร้อมทำ Memorandum of Agreement กับเครือ เจริญโภคภัณฑ์ เพื่อกำหนดข้อตกลงที่จะชดใช้คืนเงินและทรัพย์สินอื่นให้แก่กันและกันในอนาคต เตรียมขอผู้ถือหุ้น 23 กันยายนนี้(ผู้จัดการรายวัน 20 สิงหาคม 2547)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย