Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article Photo

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ1  
Total 1  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ปัญญา ขวัญอยู่


นิตยสารผู้จัดการ
บุหรี่นอก งานท้าทายของพลโทปัญญา กระทรวงเกษตร สหรัฐฯ รายงานว่า ในค.ศ. ที่ 2000 การผลิตใบยาสูบของสหรัฐ จะมีปริมาณ 8,000 ตัน ขณะที่ความต้องการมี 4,500 ตัน เหลือส่ง ออก 3,500 ตัวเลขผลผลิตเหลือส่งออกนี้เทียบกับ 2,500 ตันของปี 1975 จะมีเพิ่มขึ้น 1,000 ตัน(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2534)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย