Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
People > ธวัช ยิบอินซอย


นิตยสารผู้จัดการ
ธวัช ยิบอินซอย เจ็บแต่ไม่เข็ด ! กลุ่มบริษัท "ยิบอินซอย" ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจคนไทยกลุ่มแรกๆ ที่เดินเข้าไปลงทุนในเวียดนาม จากรากฐานที่มั่นคงในไทย พวกเขานำนักลงทุนไทยอีกหลายคนหลายกลุ่มเข้าเวียดนามอย่างสง่าผ่าเผย แต่ในที่สุดก็ต้องถอนตัวกลับออกมา(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2538)
"ยิบ&แย๊คส์ จากธุรกิจครอบครัวสู่ตลาดหุ้น" หลังจากถูกตลาดหลักทรัพย์ปฏิเสธที่จะรับเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทยิบอินซอยและแย๊คส์ (ยิบ&แย๊คส์) เป็นกิจการพาณิชย์ประเภทนำเข้าและส่งออกเท่านั้น มีลักษณะคล้ายตัวแทนการค้าซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุนในการขยายกิจการมากนัก(นิตยสารผู้จัดการ มิถุนายน 2535)
สายสัมพันธ์ในเครือข่ายของ "ยิบอินซอย" ถ้าจะกล่าวถึง "ยิบอินซอย" ในแง่ของเครือข่ายสายสัมพันธ์แล้ว ก็คงจะต้องเริ่มต้นกันที่นักธุรกิจเชื้อสายจีน ซึ่งอพยพจากอินโดนีเซียเข้ามาค้าขายในประเทศไทยคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า เล นำ คิน(นิตยสารผู้จัดการ เมษายน 2529)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย