Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
people
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ3  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
People > เสรี ทรัพย์เจรัญ


นิตยสารผู้จัดการ
วันนี้ของเสรี ทรัพย์เจริญ ในสหรัฐอเมริกา สิบกว่าปีก่อน ชื่อ จิม โจนด์ ดูจะเป็นที่เกลียดชังของชนชาวอเมริกันอยู่ไม่น้อย ภาพของสาวก จิม โจนด์ นับร้อยคนนอนตายเกลื่อนด้วยอิทธิพลความเชื่อในพระเจ้าที่บิดเบี้ยวตามคำสอนของจิม โจนด์ จนภาพสาวกที่นอนตายเกลื่อนสร้างความเศร้าสลดกับชนผู้นับถือศาสนาคริสต์ไปทั่วโลก(นิตยสารผู้จัดการ กันยายน 2532)
เสรี ทรัพย์เจริญ ชื่อของเสรี ทรัพย์เจริญ มักจะถูกเอ่ยอ้างถึงพร้อม ๆ กับชื่อราชาเงินทุน เมื่อมีการพูดถึงปัยหาเสถียรภาพหรือความมั่นคงของสถาบันการเงินชื่อนี้ยังตกผลึกในฝัน (ร้าย) ของนักเล่นหุ้นที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวในวิกฤติการณ์ตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2522(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2532)
ศึกสุดท้ายของเสรี แต่ก็คงต้องยืดเยื้ออีกเป็นปี สำหรับเสรี ทรัพย์เจริญ แห่งราชาเงินทุนแล้ว ชีวิตประจำวันใน 4-5 ปีที่ผ่านมาคือการขึ้นโรงขึ้นศาลตลอด เสรีขึ้นศาลจนตัวเองแทบจะทะลุปรุโปร่งในข้อกฎหมายต่างๆ(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2527)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย