Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Web Sites1  
Total 3  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > เอสจีวี ณ ถลาง


นิตยสารผู้จัดการ
เอสจีวี - ณ ถลาง : The Brand's Effect ยุครุ่งเรืองของเอสจีวี-ณ ถลาง คือ ช่วงที่ศาสตราจารย์ ยุกต์ ณ ถลาง ยังมีชีวิตอยู่ ภาพของเอสจีวี-ณ ถลาง ยุคนั้น เป็นกิจการเก่าแก่ของคนไทย ตั้งขึ้นโดยผู้บุกเบิกวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย แม้เป็นเพียงสำนักงานท้องถิ่น แต่มีสายสัมพันธ์กับสำนักงานระดับภูมิภาค(นิตยสารผู้จัดการ พฤศจิกายน 2545)
เอสจีวี ณ ถลาง อาจต้องปรับตัวมากกว่าที่คิด! ย้อนหลังไปเมื่อปี 2483 ซึ่งเป็นช่วงที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2475 และประมวลกฏหมายรัษฏากรเก็บภาษีเงินได้กำหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องมีผู้สอบบัญชีและเก็บภาษีจากยอดกำไรสุทธิที่คำนวณทางบัญชี(นิตยสารผู้จัดการ พฤษภาคม 2536)
Web Sites


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย