Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ2  
Total 2  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > American Telephone and Telegraph


นิตยสารผู้จัดการ
AT&T สะดุด ธุรกิจการเมืองจนต้องปิดธุรกิจสมุดหน้าเหลือง บริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกา AT&T (American Telephone and Telegraph) ได้เคยดำเนินยุทธวิธีทางธุรกิจการเมืองในไทยผิดพลาดมาแล้ว ครั้งหนึ่ง จากธุรกิจสมุดหน้าเหลือง ที่จัดพิมพ์รายนามผู้ใช้โทรศัพท์ จนทำ ให้การลงทุนด้านอื่นๆ ของ AT&T ในไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และบริษัทเอทีแอนด์ทีไดเร็คทอรี่ต้องปิดตัวเอง(บทความจาก อ่านวิกฤตเพื่อโอกาสใหม่. หนังสือเล่มโครงการ Manager Classic ตุลาคม 2544)
AT&T กับนโยบายการลงทุนในไทย AT&T ก็อาจจะซื้อด้วย?! ถ้าองค์การโทรศัพท์จะขาย บทบาทของบริษัทเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมของต่างชาติในเมืองไทยนั้นถูกผูกขาดอยู่โดยบริษัท 3 บริษัทที่อยู่กันคนละซีกโลก บริษัทแรกคืออีริคสันของสวีเดน บริษัทที่ 2 คือไอทีแอนด์ทีของสหรัฐฯ และเอ็นอีซีของญี่ปุ่น มานานแล้ว(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2528)


upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย