Search Resources
 
Login เข้าระบบ
สมัครสมาชิกฟรี
ลืมรหัสผ่าน
 
  homenewsmagazinecolumnistbooks & ideaphoto galleriesresources50 managermanager 100join us  
 
News Article

industry
company
a - e
f - l
m - r
s - z
ก - ง
จ - ฌ
ญ - ฑ
ฒ - ถ
ท - ป
ผ - ภ
ม - ว
ศ - ฮ
0 - 9

people
internet
brand


View Results by Group
นิตยสารผู้จัดการ4  
Total 4  

Listed Company
Manager Lists
 
Company > Booz, Allen & Hamilton Inc.


นิตยสารผู้จัดการ (1 - 4 of 4 items)
เบื้องลึกความคิดบัณฑูร ล่ำซำ "ธนาคารเป็นเรื่องสากล" คนหนุ่มอายุ 47 ปี มาจากครอบครัวเก่าแก่ เป็นผู้ "จุดประกาย" ธุรกิจรากฐานที่สุดในสังคม เข้าใจเรื่อง "ประสิทธิภาพ" มากกว่า "ความยิ่งใหญ่" และเขาก็พิสูจน์ว่าใช้ได้จริง แม้ยามวิกฤติก บัณฑูร ล่ำซำ เป็นนายธนาคารไทยที่ "ความคิด" ทรงอานุภาพคนหนึ่ง(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2543)
Booz, Allen & Hamilton Inc. ข้อมูลกิจการ Booz, Allen & Hamilton Inc.(นิตยสารผู้จัดการ กุมภาพันธ์ 2543)
ยกเครื่องประเทศไทย มาตรการวัดใจนักการเมือง ปราชญ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายท่านบอกว่า ช่วงนี้ถือเป็นจังหวะเหมาะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ รวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆ จะหันมาพิจารณาตัวเองและสังคายนาถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และทำการปรับปรุงโครงสร้างและรากฐานต่างๆ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ(นิตยสารผู้จัดการ สิงหาคม 2541)
BOOZ ALLEN & HAMILTON อีกแล้ว ทีมที่ปรึกษาปรับโครงสร้างของบรรษัทฯ เมื่อเอ่ยถึงทีมที่ปรึกษา BOOZ ALLEN & HAMILTON ภาพของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บงล.ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) บมจ.การบินไทย ล้วนผ่านเข้ามาในความคิด ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่มีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น(นิตยสารผู้จัดการ มกราคม 2540)

Page: 1

upcoming issue

จากโต๊ะบรรณาธิการ
past issue
reader's guide


 

home | today's news | magazine | columnist | photo galleries | book & idea
resources | correspondent | advertise with us | contact us

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย